www.d-mt.se © 2008 


Välkommen till Duverums MarkTjänst

Vi håller till på Jämjö men utför arbeten i hela Blekinge och mot Kalmar-hållet.

Duverums MarkTjänst utför olika typer av mark- och anläggningsarbeten så som:

  • Plattläggning
  • Stensättning
  • Gräsmattor
  • Trädgårdsanläggning och plantering
  • Rörläggning för avlopp, dagvatten och dricksvatten
  • Gjuter platta för olika typer av byggnader så som garage m.m.
  • Dränering
  • Enklare trädetaljer som till exempel staket, trädäck och altaner

Vi hjälper gärna till att ta fram skisser för hur det slutgiltiga resultatet skall bli. 

Det mesta av mina arbeten utför jag för hand men vid behov så tar jag hjälp av mina samarbetspartners.

Inget jobb är för litet eller för stort för företaget.

 

 

 

Det är jag som är Mattias. Hör av er om ni önskar vår hjälp. Vi ställer gärna upp.

 

 

 

 

Fotogalleri »
För idéer och tips titta i Fotogalleriet.

Kontakta mig »
Har ni några frågor eller vill veta mer så kontakta mig.

 

 

 

 

 

Duverums MarkTjänst - Mattias Petersons - Mob: 0708-296453 - E-post: mattias.petersons@d-mt.se